Veri ve Bilgi Politikası

"Veri ve Bilgi Politikası" metni, üyelere ait bilgilerin saklanma koşulları konusunda üyeleri bilgilendirmek ve duobul.net’nin üyelere ait bilgileri koruduğuna dair yükümlülükleri yerine getirdiğini göstermek amacıyla hazırlanmıştır ve sadece duobul.net’da internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen işlemler, giriş yapılan veriler ve duobul.net ile üyeler arasındaki etkileşimi kapsar. Kullanıcı, siteyi ziyaret ettiği ya da siteye bilgi girişi yaptığı andan itibaren, bu metinde yer alan maddeler yürürlüğe girer. duobul.net tüm bölümlerde bilgilerin korunması ve gizliliğine son derece dikkatli bir şekilde uymaktadır. duobul.net’un uygulamakta olduğu "Veri ve Bilgi Politikası" şu uygulamaları kapsar:
1. duobul.net’e verilen veri ve bilgiler hiç bir şekilde üçüncü şahıslara verilmez.
2. Bu veri ve bilgiler, üyenin isteği olmadan, duobul.net’in kendisi tarafından dahi kullanılmaz.
3. Üyelere ait bilgiler, üyelere önceden bilgi verilerek ve üyelerin rızası dahilinde herhangi bir sayfada, herhangi bir format veya şekilde yayınlanabilir.
4. Üyelerin giriş yaparken kullandıkları isim ve şifrelerin korunması ve bu bilgilerin başkası tarafından öğrenilmesini önleyici bazı önlemler alınmıştır. Üyelerin kendi giriş bilgilerini diğer kişilerden saklamak için alması gereken önlemler, üyelerin sorumluluğundadır. Giriş bilgilerinin diğer kişiler tarafından öğrenilmesinden doğacak zararlardan duobul.net sorumlu tutulamaz.
5. duobul.net, istatistik tutmak ve oluşabilecek güvenlik sorunlarını çözmekte kullanmak üzere; sayfalar arasında gezinen veya bir takım işlemler yapan kişileri saptamak amacıyla kişilerin bilgisayar isimlerini ve ip numaralarını, işlemi, tarihi kayıt etmektedir.
6. duobul.net ve diğer üçüncü partiler, üyelerini istatik çalışmaları dahilinde tanımak, oluşabilecek güvenlik sorunlarını çözmek, kişinin isteyeceği sponsorlu içerik göstermek veya başka herhangi bir amaç ile kullanıcının bilgisayarındaki cookie sisteminden yararlanmaktadır. Üye, kullandığı internet tarayıcı (browser) programının ayarlar kısmında cookie kullanımını devre dışı bırakabilir. Bu durumda, duobul.net’in bazı sayfalarını görmek ve işlem yapmak imkansız hale gelecektir.
7. Üye dilediği anda, duobul.net’e haber vermeden üyelikten ayrılabilir. Üyelikten ayrılma işlemi hemen o anda otomatik olarak gerçekleşecektir. Üye'nin duobul.net’de daha önce yaptığı bazı işlemler veya kayıtlar, üyenin üyelikten ayrılması ile geçersiz kalmaz.
8. Üye, duobul.net’in herhangi bir bölümünde yazdığı bilgilerin ve mesajların her türlü hukuki sorumluluğunu üstlendiğini peşinen kabul etmektedir. Bu konuda her türlü sorumluluk üyeye aittir. Yetkili merciler tarafından talep edilmesi halinde, bir mesajı veya herhangi bir yazıyı duobul.net sayfalarında yazan / yayınlayan kişinin kimliğini belirlemeye yarayacak bilgi, duobul.net tarafından verilecektir.
duobul.net